Rúa da Maciñeira 32, Vilalba (Lugo) / Rúa Hersa, 5 Culleredo (A Coruña)
982 523 238 / 981 908 343
informacion@newtonacademia.es

Formación bonificada